ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ.

Ισολογισμός της εταιρείας ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. για το 2012

Ισολογισμός της εταιρείας ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. για το 2013


Η ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1997 σαν ατομική επιχείρηση και τροποποιήθηκε σε Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. με εταιρικό κεφάλαιο EURO:146.735,14 ( 50.000.000 δρχ. ) το έτος 2000.

Κατά την παρουσία της στο χώρο της διαχείρισης απορριμμάτων, τα έμπειρα και ικανά στελέχη της συνέβαλαν αποφασιστικά στην καταξίωσή της. Η υπεύθυνη αντιμετώπιση και μελέτη κάθε ιδιαίτερης ανάγκης και προπάντων η προτεραιότητα που δίνεται στις ανθρώπινες σχέσεις, αποτελούν τους κατευθυντήριους άξονες λειτουργίας της.

Η έδρα της βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, στον Δήμο Πυλαίας (Κουντουριώτη 28 ) σε ιδιόκτητο χώρο επιφανείας 2.000 m2, ενώ διαθέτει και ιδιόκτητα γραφεία  (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 153 & 25ης Μαρτίου – 542 49, Θεσσαλονίικη)

Κάθε προϊόν της ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. υποστηρίζεται τεχνικά από άρτια εξοπλισμένα συνεργεία . Οι ειδικευμένοι και έμπειροι τεχνικοί φροντίζουν για την άμεση εξυπηρέτηση και κάλυψη κάθε ανάγκης σε γνήσια ανταλλακτικά, καθώς και για τη μετάδοση της τεχνογνωσίας κάθε προϊόντος. Βασική επιδίωξη κάθε συνεργασίας της ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. είναι η παροχή ποιοτικά άριστων και οικονομοτεχνικά άρτιων λύσεων που θα συμβάλλουν στην προσπάθεια αποκατάστασης του σύγχρονου αστικού περιβάλλοντος

Βασική επιδίωξη κάθε συνεργασίας της ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. είναι η παροχή ποιοτικά άριστων και οικονομοτεχνικά άρτιων λύσεων που θα συμβάλλουν στην προσπάθεια αποκατάστασης του αστικού περιβάλλοντος.

Προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες της Ελληνικής αγοράς σε υψηλής ποιότητας προϊόντα, και εφ’ όσον έχει προηγηθεί μια επισταμένη έρευνα, η ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. έχει επιτύχει συνεργασίες με τους παρακάτω οίκους του εξωτερικού :

  • EHRLE : Μηχανήματα καθαρισμού
  • RUSCHER : Πρέσες συμπίεσης απορριμμάτων
  • ΚOMENT : Σάρωθρα καθαρισμού οδών
  • MECCO: Κάδοι κομποστοποίησης
  • MProduction : Σάρωθρα βαδίζοντος χειριστή
  • SILO : Υπόγειοι Κάδοι Απορριμάτων
  • BIOTHYS : Συσκευές και υλικά απόσμησης
  • DESCHAMPS : Συστήματα πρόσβασης MOBI – MAT
  • URTECH : Καθοδήγηση ατόμων με προβλήματα όρασης

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. πατώντας εδώ.

econoesis.gr

email: info@sydiap.cosmotemail.gr – Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Θ.: 17079 – Τ.Κ.: 54210, Θεσσαλονίκη – Τηλ: 2310/326.717 – Fax: 2310/326.716